Ons beleid in hoofdlijnen

Stichting De vier Pelikanen biedt, zonder winstoogmerk, een podium aan kleinschalige, culturele uitingen. Wij streven naar diversiteit aan presentaties die passen in de sfeer van onze unieke locatie.

De voorwaarde hierbij is dat artiesten, vanwege de kleinschaligheid, interactie met de zaal aangaan. De zaal is ongeschikt voor (grotendeels) versterkte bands. De vlakke speelvloer is 2,5 x 2,5 meter.

Wij richten ons met name op een oudere doelgroep (50+) en kijken naar presentaties die binnen deze groep de voorkeur heeft. 

Het programma ligt niet voor een heel jaar vast. De stichting streeft naar flexibiliteit en wil kunnen inspringen op een actueel aanbod en actuele gebeurtenissen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de eigen regio.

Presentaties worden vooraf (zo veel mogelijk) aangekondigd via de regionale huis aan huis bladen. Vrienden van de stichting worden als eerste op de hoogte gehouden.

Ons beloningsbeleid

Het theater wordt gerund door vrijwilligers en stagiairs. Zij ontvangen hiervoor geen beloning. Het bestuur ontvangt evenmin een beloning voor hun taken als bestuurslid. Gemaakte onkosten worden vergoed.  

Artiesten ontvangen gage op basis van uitkoop of op basis van recettes of partage. Van te voren wordt dit vastgelegd en wordt ook bepaald wie het risico draagt bij te weinig publieke belangstelling.

De gelden van de stichting worden aangewend voor: kosten van publiciteit (drukwerk, advertenties, affiches), gages van artiesten, kosten van regionale, culturele en openbare evenementen, zoals straatfestivals en andere culturele activiteiten in of om het theater.

Fletcher Hotel Paleis Stadhouderlijk Hof is hoofd-sponsor van het theater.