Ons beleid in hoofdlijnen

Stichting De vier Pelikanen biedt, zonder winstoogmerk, een podium aan kleinschalige, culturele uitingen. Wij streven naar diversiteit aan presentaties die passen in de sfeer van de unieke zaal.

De voorwaarde hierbij is dat artiesten, vanwege de kleinschaligheid, interactie met de zaal aangaan. De zaal is ongeschikt voor (grotendeels) versterkte bands. Het podium is 2,5 x 2,5 meter en er kunnen maximaal 4 musici tegelijkertijd optreden.

Wij richten ons met name op een oudere doelgroep (50+) en kijken naar presentaties die binnen deze groep de voorkeur heeft. Muziek die de historische sfeer van de zaal versterkt, geniet de voorkeur.

Het programma wordt maandelijks aangepast en ligt niet voor een heel jaar vast. De stichting streeft naar flexibiliteit en wil kunnen inspringen op een actueel aanbod en actuele gebeurtenissen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de eigen regio.

Presentaties worden vooraf (zo veel mogelijk) aangekondigd via de regionale huis aan huis bladen. Donateurs van de stichting worden als eerste op de hoogte gehouden van nieuwe presentaties.  

 

Ons beloningsbeleid

Het theater wordt door vrijwilligers en stagiairs gerund. Zij ontvangen hiervoor geen beloning. Het bestuur ontvangt evenmin een beloning voor hun taken als bestuurslid. Gemaakte onkosten worden vergoed.  

Artiesten ontvangen gage op basis van uitkoop of op basis van recettes of partage. Van te voren wordt dit vastgelegd en wordt ook bepaald wie het risico draagt bij te weinig publieke belangstelling.

De gelden van de stichting worden aangewend voor: kosten van publiciteit (drukwerk, advertenties, affiches), een bijdrage in de huur van het gebouw, gages van artiesten, kosten van regionale, culturele en openbare evenementen, zoals straatfestivals en andere culturele activiteiten in of om het theater.

Van Ravesteijn Entertainment is hoofd-sponsor van het kleintheater en draagt zorg voor dagelijks onderhoud en schoonmaak. Dit bedrijf draagt deels de kosten van huur, betaalt de energiekosten zorgt voor onderhoud en logistiek. Dit bedrijf beheert de horeca-vergunning en verzorgt de drankjes in de pauze.